გალერეა
16 თებერვალი 2015
მასწავლებელთა ტრენინგი მოდულურ პროგრამებთან დაკავშირებით

 

მთავარი
ბიბლიოთეკა

საზოგადოებრივი კოლეჯი „პანაცეას“ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდი მოიცავს ყველა სპეციალობისათვის აუცილებელ ძირითად და დამხმარე ლიტერატურას.  ბიბლიოთეკის ფონდი მუდმივად ივსება ახალი ბეჭდური გამოცემებით და ელექტრონული რესურსებით.

სამკითხველო დარბაზი აღჭურვილია თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკითა და ელექტრონული კატალოგით.

პროფესიულ სტუდენტებსა და პროფესიულ მასწავლებლებს საშუალება აქვთ, შეუზღუდავად ისარგებლონ უფასო ინტერნეტმომსახურებით.

 

© 2012, College Panacea

ვებ-გვერდის ბოლო განახლება:
2019-08-12 09:30:25